PhDr. Eva Reichelová, CSc.
Profil   Služby   Okruhy problémov   Poisťovne   Cenník   Vzdelávanie   Kontakt   Kontakt
Neriešte to, pani doktorka!
Cena: 15,90 Eur

Rok vydania: 2018
Vydanie: 1. vydanie
Počet strán: 210 strán
Väzba: Mäkká väzba
ISBN 978-80-970592-6-2
Neriešte to, pani doktorka!
Psychoterapia dieťaťa
Nástup päťročnej Soničky do materskej školy spôsobil výrazný regres v jej prežívaní a správaní. Spokojné a bezproblémové dievčatko, ktoré dovtedy rodičom robilo len radosť, zrazu prestalo rozprávať, hrať sa a prejavovať vlastnú vôľu. Na hlávke sa jej objavila veľká plešina a nikto si nevedel vysvetliť, prečo jej vlasy vypadali.

Publikácia ponúka unikátny vhľad do procesu psychoterapie tohto dievčatka, ktoré ostalo zaseknuté vo svojej vývinovej minulosti. Popisuje začiatky vývinu Soničkinej autonómie a opatrného kontaktu s realitou. Tak, ako postupne ožívala, začala sa hrať, mať svoju fantáziu a prejavovať vlastné emócie. Vývinové zmeny dieťaťa môžeme sledovať v jeho hrovom správaní a v rozvíjaní terapeutického vzťahu, kde hrový priestor zachytával Soničkine vedomé a nevedomé pohnútky a hrové scenérie symbolicky stvárňovali vnútornú realitu dieťaťa. Súčasťou terapie sú aj rozprávkové príbehy, ušité Soničke na mieru. Tak sa ústredná postavička terapeutických rozprávok, malý bojazlivý škriatok, stal Soničkiným alter egom a v terapii ju vývinovo vždy o malý kúsok predbiehal. Statočne zvládal emočne konfliktné situácie, ktoré aj keď sa rozvíjali vo fantazijnom symbolickom priestore, veľmi efektívne postrkávali Soničku do zrelšieho modu zvládania jej vývinového snaženia.

Terapia hrou so psychoanalytickým porozumením a citlivým sprevádzaním dieťaťa je praktickou aj teoretickou ukážkou efektívnej liečby detí.
Keď sneží...
Cena: 25 Eur

Rok vydania: 2023
Vydanie: 1. vydanie
Počet strán: 368 strán
Väzba: Tvrdá väzba
ISBN 978-80-970592-9-3
Keď sneží...
Psychoterapia disociatívnej poruchy
Kniha je jedinečným príkladom snúbenia sa odborného a ľudského porozumenia psychiky dvoch žien, ktoré boli v detstve traumatizované a ktoré sa chvíľami dramaticky a chvíľami šepky dožadovali pomoci. Úprimné a bolestivé zápasy dvoch žien o vybudovanie vlastnej integrity a sebazachovanie ponúkajú vhľad do skrytého zákulisia psychiky so symbolickým účinkovaním v detstve vykŕmeného traumatogénneho mága.

Terapeutické vedenie pretláča psychoanalytický prístup, živú účasť katatýmne imaginatívneho stvárnenia odštiepených častí minulosti, chápanie prenosových a protiprenosových reakcií a vytrvalé nasadzovanie terapeutických slučiek v autentickom vzťahovom priestore, ale aj prostredníctvom obrazov a snov. Liečivá sila všetkých terapeutických snažení pomáhala klientkam spájať minulosť so súčasnosťou, vedomie a nevedomie a postupne oslabovala pozíciu traumatogénneho mága, ktorý sa neochotne, ale predsa len vzdával nezmyselnej obrany ego pozície a vťahoval svoje disociatívne pazúry.

Kniha je určená pre klinických psychológov, psychoterapeutov, psychiatrov a všetkých odborníkov, ktorí sa zúčastňujú na liečbe disociatívnych porúch.
Vypredané

Rok vydania: 2012
Vydanie: 1. vydanie
Počet strán: 169 strán
Väzba: Tvrdá väzba
ISBN: 978-80-8143-051-0
Zážitky psychoterapeutky
Psychoterapia  má  nekonečne  tvorivý  rozmer.  Môžem len potvrdiť, už veľakrát  napísané,  že  je  umením.  V našej práci často platí, že sa
nemôžeme  spoliehať  na dopredu dané pravidlá. Musíme sa rozhodnúť, na základe  všetkých  vedomostí  a skúseností,  ktoré  máme a toho, čo je v danej  chvíli  pre klienta to najlepšie. Niekedy je najdôležitejšie, čo  nám  šepkajú  naše  vlastné pocity, preto sa vo svojej práci stále učím spoliehať na moje prežívanie.
Neponúkam  návod  ako  pracovať s určitým problémom alebo ako zmierniť ľudskú  bolesť,  chcem  sa  podeliť  o  moju  skúsenosť,  že  základom pracovného  úspechu  psychológa  je vytvorenie láskyplného empatického vzťahu  v prostredí  emočného  prijatia  a dôvery.  Kladiem  dôraz  na prežívanie  môjho  klienta,  ale aj moje vlastné, mám odvahu hovoriť o sebe,  o  mojej snahe a ochote nevzdávať sa. Na stránkach knihy môžete sledovať  môj  vlastný  zápas  s tým,  čo  prežívam  a čo  si  dovolím klientovi  prejaviť.  Odhaľujem svoje vnútro, pocity vzrušenia z dobre vykonanej   práce,   ale  aj  vlastnú  neistotu  a bezmocnosť,  pocity frustrácie a zlosti, nehy a smútku.
Prijmite  preto  pozvanie  do mojej pracovne, kde na pozadí pätnástich autentických  ľudských  stretnutí  ponúkam  úprimnú a hlbokú výpoveď o budovaní  vzťahového  priestoru,  v  ktorom  klient  a  psychológ sú v rovnakej ľudskej pozícii.
Mama, buď mojím princom
Cena: 22,90 Eur

Rok vydania: 2022
Vydanie: 3. vydanie
Počet strán: 290 strán
Väzba: Tvrdá väzba
ISBN: 978-80-970592-7-9
Mama, buď mojím princom
Kazuistiky z detskej psychoanalýzy
Prostredníctvom 13 kazuistík ponúka vhľad do terapeutickej práce s deťmi a ich rodičmi. Psychoterapia je vedená psychoanalytickým porozumením separačných a individuačných procesov detí vo vzťahovom priestore medzi rodičom a dieťaťom. Neexistuje iný terapeutický model, ktorý by ponúkol také hlboké poznanie vnútorných psychických procesov dieťaťa, akým je práve vzťahová psychoanalýza. Porozumenie vzťahu medzi dieťaťom a rodičom je dôležitým katalyzátorom psychického pohybu vo vzťahovom systéme a je nositeľom takej zmeny, ktorá rodičovi prináša emočnú úľavu a radosť zo svojho potomka a dieťa posúva do zrelšej vývinovej fázy. Detská psychoanalýza prebieha formou hry, pretože dieťa na gauč nepoložíte! Takisto, ako u dospelej klientely, využíva asociatívnu metódu, ale vyjadrovacím jazykom je hrová aktivita dieťaťa v prenosovom priestore s terapeutom. Prostredníctvom hrových aktivít detských klientov a ich terapeutického sprevádzania autorka preniká do podstaty toho, prečo dieťa ostáva vývinovo fixované v nezrelých emočných fázach. Ponúka dieťaťu bezpečný vzťahový priestor, projektívne plátno a hrové symboly, ktoré vychytávajú detské bolesti a pomáhajú ich liečiť.
Jednotlivé príbehy Vás uvedú do spoločného priestoru rodiča a dieťaťa, ale aj psychoanalytika a dieťaťa, kde sa odohrávajú malé drámy o sebazáchovu detského ega a pokusy o jeho zrelší vývin.
Publikácia, doplnená o autentické kresby a fotodokumentáciu hrových projekcií malých klientov, je určená nielen odbornej verejnosti, ale poskytne množstvo užitočných rád všetkým rodičom, ktorí sa cítia bezmocní pri výchove svojich ratolestí.
Filiálna terapia
Cena: 10 Eur

Rok vydania: 2022
Vydanie: 4. vydanie
Počet strán: 70 strán
Väzba: Mäkká väzba
ISBN: 978-80-970592-8-6
Na chvíľu Freudom
Filiálna terapia
Príručka určená všetkým rodičom, ktorí chcú skvalitniť svoj vzťah s dieťaťom.
Príručka je určená pre rodičov detí ťažšie výchovne zvládnuteľných a trpiacich vážnejšími emočnými problémami, napríklad nevedia sa odlúčiť od rodiča, dožadujú sa stálej prítomnosti dospelej osoby, sú úzkostné, správajú sa ako oveľa menšie deti, nevedia sa hrať alebo spolupracovať v hrových aktivitách.
Základom terapie je spoločná polhodinová hra dieťaťa a rodiča, ktorá dieťaťu umožňuje premietať jeho zážitkový svet, vyjadrovať myšlienky a pohnútky, ale aj zabudnuté emočné neistoty a krivdy minulosti.
Filiálna terapia nezmení len správanie dieťaťa, ale obohatí aj rodiča o základné výchovné zručnosti vrátane citlivého počúvania, rozoznávania emocionálnych potrieb dieťaťa, terapeutického zadávania hraníc a budovania sebavedomia dieťaťa.
Rodič sa pri hre stáva psychoanalytikom používaním liečivých princípov tzv. terapeutických fínt – komentovanie, komentovanie s použitím zámena, hra bez zbytočných otázok a prehnaného vychvaľovania, reflektovanie pocitov dieťaťa.
S pomocou tohto metodického materiálu zostavíte terapeutickú krabicu hračiek, systémom malých krokov si osvojíte pomerne ľahké, ale aj náročnejšie komplexy terapeutického správania.
Pozitívne účinky filiálnej terapie, roky overované v praxi, máte teraz možnosť spoznať priamo pri hre so svojimi deťmi v domácom prostredí. Budete prekvapení výsledkami.
Neberte mi ilúzie
Cena: 16,90 Eur

Rok vydania: 2017
Vydanie: 2. vydanie
Počet strán: 224 strán
Väzba: Tvrdá väzba
ISBN: 978-80-970592-5-5
Neberte mi ilúzie
Prípadová štúdia psychoterapeutickej liečby
metódou katatýmne imaginatívnej terapie
Po dvoch publikáciách venovaných detskému klientovi prichádza na knižné pulty príbeh Martiny mladej ženy a matky dvoch malých detí, ktorej panická úzkostná porucha a postupne sa vynárajúca obsedantná obranná línia neumožňovali viesť plnohodnotný a citovo bohatý život.
Autorku, klinickú psychologičku a psychoterapeutku, pri práci s Martinou oslovila ľahkosť klientkinho asociatívno-symbolického vyjadrovania vnútorných psychických obsahov, preto sa jadrom terapeutickej liečby stávala katatýmno-imaginatívna terapia. Pri použití tejto metódy terapeut vyvoláva u uvoľneného klienta, pohodlne sediaceho v kresle, imagináciu, podobnú dennému snu. Za zatvorenými očami sa klientovi objavujú obrazové scenérie, v ktorých sa môže pohybovať, akoby to bola skutočnosť, preto na mnohé reaguje silným emočným pohnutím.
Imaginácie majú úžasnú moc. Vedia symbolickým, veľmi šetrným a dôstojným spôsobom stvárniť problém klienta. Dostávajú sa veľmi hlboko, až do zážitkov raného detstva a sprítomňujú aj silné, tzv. zdrojové možnosti klienta.
Publikácia prezentuje malú symbolickú drámu premeny éterickej, porcelánovej dievčiny na harmonickú ženu s autentickým popisom liečebného procesu a sprevádzania terapeutom. Martina, ktorá si dlho tvrdohlavo niesla a chcela udržať dievčenský ego ideál, ho počas terapie opatrne a chvíľami bolestivo ako masku odkladá, aby sa mohla stať autonómnou a emočne bohatou ženou.

© 2024 CREATIVE PHOTO STUDIO