PhDr. Eva Reichelová, CSc.
Profil   Služby   Okruhy problémov   Poisťovne   Cenník   Vzdelávanie   Kontakt   Kontakt

Výcvikový program zameraný na terapiu hrou so psychoanalytickým porozumením - Košice Informácie Prihlásiť

Plán stretnutí v roku 2019:
 1. Projekcia psychodynamiky úzkostného modu spracovávania separačných konfliktov a úzkostnej väzby do hrového správania. Praktický nácvik terapie hrou so psychoanalytickým porozumením k danej téme.
  Dátum konania: 08.02.2019 – 09.02.2019
  Účastnícky poplatok: 120 €

 2. Projekcia psychodynamiky obsedantného modu spracovávania vývinového konfliktu do hrového správania. Praktický nácvik terapie hrou "análneho" dieťaťa.
  Dátum konania: 05.04.2019 – 06.04.2019
  Účastnícky poplatok: 120 €

 3. Projekcia psychodynamiky depresívneho modu spracovávania vývinového konfliktu do hrového správania. Praktický nácvik terapie hrou so psychoanalytickým porozumením k danej téme.
  Dátum konania: 14.06.2019 – 15.06.2019
  Účastnícky poplatok: 120 €

 4. Projekcia psychodynamiky oidipálneho konfliktu do hrového správania. Praktický nácvik terapie hrou detí s oidipálnou fixáciou.
  Dátum konania: 13.09.2019 – 14.09.2019
  Účastnícky poplatok: 120 €

 5. Projekcia psychodynamiky traumy a deprivácie v intrasubjektivite a vzťahovom priestore detí. Praktický nácvik terapie hrou traumatizovaných detí so psychoanalytickým porozumením.
  Dátum konania: 08.11.2019 – 09.11.2019
  Účastnícky poplatok: 120 €

 6. Kazuistický seminár zameraný na psychodiagnostický a terapeutický vhľad do prípadovej práce s detským klientom a rodičmi detí, prípadové štúdie od účastníkov seminára.
  Dátum konania: 06.12.2019 – 07.12.2019
  Účastnícky poplatok: 120 €

Jednotlivé podujatia výcvikového programu budú akreditované Slovenskou komorou psychológov, za účasť získavate 12 kreditov.
© 2019 CREATIVE PHOTO STUDIO