PhDr. Eva Reichelová, CSc.
Profil   Služby   Okruhy problémov   Poisťovne   Cenník   Vzdelávanie   Kontakt   Kontakt
PhDr. Eva Reichelová, CSc.
Ukončila jednoodborové štúdium psychológie na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach v roku 1978. V rámci rigorózneho štúdia sa vedeckým a praktickým spôsobom venovala problematike behaviorálnej terapie detí s agresívnym správaním. Má ukončené atestačné štúdium klinickej psychológie.

Po ukončení štúdia sa zúčastnila mnohých odborných kurzov a výcvikov so zameraním na kognitívno-behaviorálnu terapiu, hypnoterapiu, stavanie rodinných systémov, dynamickú psychoterapiu a psychoanalýzu - katatýmno-imaginatívna psychoterapia, Rogersovskú psychoterapiu, symbol terapiu.

Bola odborným garantom referátu náhradnej rodinnej starostlivosti na Ministerstve práce a sociálnych vecí ČSFR, kde navrhla odborný projekt Rozvoja náhradnej rodinnej starostlivosti, zameraný na skvalitnenie výchovnej starostlivosti.

V Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach sa podieľala na založení terapeutického centra pre deti s dlhodobými emočnými problémami.

Ako súdna znalkyňa v odbore klinická psychológia a poradenská psychológia vypracovala desiatky znaleckých posudkov pre súdnictvo a kriminálnu políciu Slovenskej republiky. Detskú psychoanalýzu prednášala na Inštitúte psychologických vied na Prešovskej univerzite v Prešove.


Dlhoročné skúsenosti z diagnostiky a psychoterapie zúročuje v klinickej praxi svojej privátnej ambulancie, kde sa venuje psychoterapii detskej a dospelej klientely. V posledných rokoch sa zameriava predovšetkým na liečbu emočných a výchovných problémov detí za úzkej spolupráce s rodičmi.

Aktívne sa zúčastňuje odborných podujatí a zároveň sama organizuje semináre zamerané na psychoanalytické porozumenie ťažkostí u detí a na detskú vzťahovú psychoanalýzu, ktoré sú určené odbornej verejnosti /psychológovia, psychiatri, špeciálni a liečební pedagógovia, vychovávatelia v detských domovoch/.

V súčasnosti je členkou Slovenskej komory psychológov, Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, Spoločnosti pre katatýmno-imaginatívnu psychoterapiu, Slovenskej lekárskej spoločnosti.

© 2024 CREATIVE PHOTO STUDIO